15.10.2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že  v časti Sekcia organizácie trhu - rastlinné komodity - Intervenčný nákup obilnín uverejnila predbežnú informáciu k intervenčnému nákupu obilnín v hospodárskom roku 2008/2009.

Súčasne upozorňujeme, že následne v priebehu mesiaca október 2008 bude zverejnený Metodický pokyn k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov     na hospodársky rok 2008/2009, ktorý bude dostupný v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Intervenčný nákup obilnín.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev