02.09.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov možnosť podávania žiadostí o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov v termíne do 15. septembra 2008.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu – Odbor rastlinných komodít – Trvalé ukončenie výsadby vinohradov.

V Bratislave dňa 02. septembra 2008

Ing. Jozef Nemšovský generálny riaditeľ

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev