20.03.2009

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA REŠTRUKTURALIZÁCIU VINOHRADOV

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2009/2010 možnosť podávania žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2009/2010 vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Reštrukturalizácia vinohradov.

V Bratislave dňa 19. 03. 2009

                                Ing. Roman Serenčéš, PhD.
                                     generálny riaditeľ        

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev