08.10.2008

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín možnosť podávania žiadostí o podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín v termíne do 15. októbra 2008.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu - Odbor rastlinných komodít - Podpora na propagáciu na trhoch tretích krajín.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev