13.03.2009

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY VINOHRADOV

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov

oznamuje

všetkým uchádzačom (žiadateľom) o podporu na poistenie úrody vinohradov možnosť podávania žiadostí o podporu na poistenie úrody v termíne do 30. apríla 2009.

Metodický postup pre žiadateľov o podporu vrátane formulárov nájdete v časti Sekcia organizácie trhu – Odbor rastlinných komodít – Podpora na poistenie úrody.

V Bratislave dňa 12. 03. 2009

                                    Ing. Roman Serenčéš, PhD.
                                        generálny riaditeľ       
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev