24.05.2021

ORGANIZAČNÉ OPATRENIA K VEREJNÉMU ODPOČTU

-         Verejný odpočet sa bude konať vo vonkajších priestoroch PPA (pred budovou a priľahlom parkovisku) dňa 25. mája 2021 v čase od 10:00 hod. do 11:00 hod. na Hraničnej 12, Bratislava.
-         V prípade nepriaznivého počasia sa Verejný odpočet uskutoční v označených vnútorných priestoroch PPA, pričom Program verejného odpočtu zostáva nezmenený. 
-         Prevádzkovateľ - Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava - bude podujatie streamovať on-line na FB, príp. na inom kanáli a budú vyhotovované fotografie za účelom propagácie činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry a oboznámenia širokej verejnosti o výsledkoch Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2020. Vyhotovené fotografie, ako aj videozáznam z podujatia môžu byť zverejnené v interných a externých komunikačných kanáloch PPA.
-         Účastníci podujatia musia dodržiavať aktuálnych protiepidemiologické opatrení.
-         V prípade nejasností sa obráťte na Mgr. Eriku Turček Pfundtnerovú e - mail: Erika.TurcekPfundtnerova@apa.sk, tel. +421918612527

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev