17.05.2021

Nový výkonný riaditeľ PPA nastúpil do funkcie

Nový výkonný riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ing. Marián Bulla, v pondelok 17. mája 2021 oficiálne nastúpil do funkcie.

Do PPA prichádza s bohatými skúsenosťami a praxou z oblasti geodézie, katastra a pozemkových úprav. Výsledkom jeho práce sú aj dnes verejne dostupné údaje o nehnuteľnostiach na katasterportáli. Na prvej porade vedenia agentúry ho privítal generálny riaditeľ Jaroslav Jánoš: “Som rád, že tím PPA posilní skúsený odborník na oblasť geodézie. Verím, že sa nám spolu podarí opäť sa niečo posunúť a priblížiť k modernej PPA.“

Ako geodet často spolupracoval Marián Bulla aj s farmármi a rokmi získal komplexný prehľad o tom, s čím zápasia a aké sú ich problémy v oblasti pozemkov: „Európsky úrad pre boj proti podvodom - OLAF aj Najvyšší kontrolný úrad opakovane poukazovali na veľké nedostatky v dokladovaní právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Cítim to ako problém, s ktorým treba pohnúť. Vo svojej novej funkcii sa chcem aktívne venovať príprave a zavedeniu registra nájomných vzťahov, ktorý bude slúžiť okrem iného aj ako silný kontrolný nástroj“ uzavrel Bulla.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev