11.01.2019

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 30/PRV/2018

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala Výzvu č. 30/PRV/2018 pre:
opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, 
podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, 
zameranie: Zavlažovanie
Aktualizáciou  č. 2 sa:
- predĺžil termín uzatvorenia výzvy na 15.04.2019

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev