Kontakt pre verejnosť

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Kontakt pre verejnosť
Tel. č.: +421 2 52733800
E-mail: info@apa.sk,

Kontakt pre zahraničie
E-mail: international@apa.sk

Newsletter PPA
Prihlásiť sa na odber

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev