01.01.2021 - 31.12.2021

  LUEV - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka

LUEV - trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas jedného roka

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF