16.05.2020 - 09.06.2020

  LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania

LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev