Podopatrenie 16.4 - 4.2

23.03.2020
ID: 000342 Novostavba poľnohospodárskej budovy (objekt na spracovanie mliečnych výrobkov)
Predmetom zákazky je Novostavba poľnohospodárskej budovy (objekt na spracovanie mliečnych výrobkov) v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000340 Údiarenská komora
Údiarenská komora (technologické zariadenie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000339 Pojazdná predajňa
Pojazdná predajňa (vozidlo v úprave na pojazdnú predajňu - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000336 Zariadenia na spracovanie ovocia
Zariadenia na spracovanie ovocia (technológie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 súbor zariadenív požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000335 : Manipulačné zariadenie
Manipulačné zariadenie (stroj - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

20.03.2020
ID: 000333 Obstaranie vozidiel
Obstaranie 1 ks nákladného automobilu do 7,5 t s izotermickou nadstavbou a 2 ks dodávkových automobilov furgon veľkostná kategória L3H2 s predným náhonom

20.03.2020
ID: 000332 Investície do mliekarenskej výroby – chladiarenské vozidlá
Obstaranie 2 ks chladiarenských dodávkových vozidiel pre potreby prevádzky mliekarenskej výroby.

19.03.2020
ID: 000331 Zmena dok. stavby s.č. 89 - 2. etapa - Malý bitúnok s nízkou kapacitou, rozrábkareň a predajňa
Stavebné úpravy s prístavbou k prevádzkovej časti na južnej strane pre novú potravinársku prevádzku s malým objemom výroby – malý bitúnok, rozrábkareň a predajňa z dvora.

19.03.2020
ID: 000326 Lis olejnín
Lis olejnín

19.03.2020
ID: 000324 Mäsovýroba Gaboltov – dodávkové vozidlá
Obstaranie 2 ks chladiarenských dodávkových vozidiel pre potreby prevádzky mäsovýroby.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev