Podopatrenie 16.4 - 4.2

31.03.2020
ID: 000372 „Technológia malej mäsovýroby“
Obstaranie technológie malej mäsovýroby (súbor predmetov a zariadení, ktoré sú konkrétne uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách).

27.03.2020
ID: 000251 Stavebná úprava skladu
Stavebné práce v zmysle technickej dokumentácie.

Jedná sa o predĺženie obstarávania o 20 pracovných dní.

26.03.2020
ID: 000361 Cisterna pre zvoz mlieka
Cisterna pre zvoz mlieka (technologické zariadenie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000360 Internetová predajňa
Internetová predajňa množstvo: 1 v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000355 Rozšírenie prevádzkarne - Výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko
Predmetom zákazky je Rozšírenie prevádzkarne - Výroba mliečnych výrobkov PD Mestečko (stavebné práce) v Dohňanoch. v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000354 Technológia spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov
Technológia spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov (technologické zariadenia - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 súbor zariadení v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

26.03.2020
ID: 000353 Pojazdná predajňa
Pojazdná predajňa (vozidlo v úprave na pojazdnú predajňu - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

25.03.2020
ID: 000352 Vybavenie predajného miesta
Vybavenie predajného miesta (zariadenia - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 súbor zariadení v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000346 Technologické zariadenie pre výrobu medoviny
Technologické zariadenie pre výrobu medoviny (technológie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 súbor zariadení v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

23.03.2020
ID: 000345 Dodávkový termoizolačný automobil
Dodávkový termoizolačný automobil (vozidlo - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev