Podopatrenie 16.4 - 4.2

05.05.2020
ID: 000331 Zmena dok. stavby s.č. 89 - 2. etapa - Malý bitúnok s nízkou kapacitou, rozrábkareň a predajňa
Stavebné úpravy s prístavbou k prevádzkovej časti na južnej strane pre novú potravinársku prevádzku s malým objemom výroby – malý bitúnok, rozrábkareň a predajňa z dvora.
Predĺženie lehoty

29.04.2020
ID: 000304 Technológia na spracovanie ovocia
Dodanie a inštalácia vákuovej odparovačky, kondenzačnej sušičky, rozvlákňovacieho a odkôstkovacieho stroja
Predĺženie lehoty

29.04.2020
ID: 000322 Obstaranie zariadení
Obstaranie 2 ks elektrického ošetrovacieho vozíka, 2 ks chladiarenských boxov, 1 ks vysokozdvižného vozíka na LPG, 1 ks elektrického servisného vozíka a 1 súboru baliacej linky na balenie paprík.
Predĺženie lehoty

28.04.2020
ID: 000314 Linka pre čistenie, lúpanie, mletie a skladovanie
Linka pre čistenie, lúpanie, mletie a skladovanie
Predĺženie lehoty

27.04.2020
ID: 000317 Obstaranie baliacej linky na balenie uhoriek
Obstaranie baliacej linky na balenie uhoriek
Predĺženie lehoty

23.04.2020
ID: 000298 Chladiarenské auto
Chladiarenské auto

Predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

23.04.2020
ID: 000297 Technológia na výrobu mäsových výrobkov
Univerzálna udiarenská komora a zrecia komora

Predĺženie obstarávania o 5 pracovných dní.

06.04.2020
ID: 000384 Prevádzka na spracovanie a balenie húb
Novostavba prevádzky na spracovanie a balenie húb

03.04.2020
ID: 000383 Hala na spracovanie zeleniny a vnútroareálová komunikácia
Výstavba haly na spracovanie zeleniny a vnútroareálovej komunikácie

03.04.2020
ID: 000263 Technológia pre chladenie
Nákup zariadenia na elimináciu rizika mikrobiálnej kontaminácie znížením teploty produktu.
Predĺženie lehoty

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev