Podopatrenie 16.4 - 4.2

23.06.2020
ID: 000457 Automatizácia CIP (čistenie na mieste) stanice
Predmetom zákazky CIP stanica na čistenie na mieste, je základnou časťou celkového režimu hygieny v potravinárskych závodoch. Jedná sa o najviac používaný systém automatického čistenia.

23.06.2020
ID: 000456 Zariadenie na výrobu syrových nití, prípadne pareníc, korbáčikov
Predmetom zákazky je zariadenie na výrobu syrových nití, prípadne pareníc, korbáčikov.

02.06.2020
ID: 000437 Obstaranie technológie na triedenie, balenie a skladovanie zemiakov
Technológia na triedenie, balenie a skladovanie zemiakov

22.05.2020
ID: 000384 Prevádzka na spracovanie a balenie húb
Novostavba prevádzky na spracovanie a balenie húb
Predĺženie lehoty

19.05.2020
ID: 000433 Skladová hala s predajňou
Výstavba skladovej haly na základe projektovej dokumentácie

19.05.2020
ID: 000431 Prístavba – Predajné miesto
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác podľa projektovej dokumentácie.

12.05.2020
ID: 000340 Údiarenská komora
Údiarenská komora (technologické zariadenie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000345 Dodávkový termoizolačný automobil
Dodávkový termoizolačný automobil (vozidlo - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

12.05.2020
ID: 000361 Cisterna pre zvoz mlieka
Cisterna pre zvoz mlieka (technologické zariadenie - ďalej označené ako „tovar“), množstvo: 1 kus v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch
Predĺženie lehoty

11.05.2020
ID: 000422 Investície do mliekarenskej výroby – stroje a zariadenie
Obstaranie strojov a zariadení mliekarenskej výroby podľa zadaného položkového súpisu a špecifikácie.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev