Podopatrenie 16.4 - 4.2

30.07.2020
ID: 000463 Automatické klipsovacie zariadenie
Predmetom obstarania je automatické klipsovacie zariadenie.
Predĺženie lehoty

30.07.2020
ID: 000462 Kontinuálna vákuová plnička na bryndzu
Predmetom dodania je kontinuálna vákuová plnička na balenie bryndze a taveného syra
Predĺženie lehoty

08.07.2020
ID: 000470 Bryndziareň a syráreň, s.r.o. - pojazdné predajne
Predmetom zákazky sú pojazdné predajne podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk.

08.07.2020
ID: 000469 Prístavba Bryndziareň a syráreň
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri prístavbe výrobnej haly podľa PD a Výkazu výmer, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk.

23.06.2020
ID: 000463 Automatické klipsovacie zariadenie
Predmetom obstarania je automatické klipsovacie zariadenie.

23.06.2020
ID: 000462 Kontinuálna vákuová plnička na bryndzu
Predmetom dodania je kontinuálna vákuová plnička na balenie bryndze a taveného syra.

23.06.2020
ID: 000461 Pastér na mlieko
Predmetom zákazky je technológia na pasterizáciu mlieka.

23.06.2020
ID: 000460 Plniaci, baliaci a formovací stroj na balenie bryndze
Predmetom zákazky je stroj, ktorý má samotný baliaci priestor uzatvorený pred okolitým vzduchom a hliníková fólia je pred samotným naplnením bryndzou osvietená UV lampou z dôvodu jej dezinfekcie. Umožňuje v tradičnom obale predĺženie trvanlivosti.

23.06.2020
ID: 000459 Odstredivka – Zariadenie na odstredenie smotany z mlieka
Predmetom zákazky je zariadenie, ktoré umožňuje odobrať zo spasterizovaného mlieka určité množstvo mliečneho tuku, z ktorého sa následne vyrába maslo.

23.06.2020
ID: 000458 Flow pack balička na balenie syrových nití a korbáčikov
Predmetom zákazky je zariadenie na balenie syrových nití a korbáčikov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev