Podopatrenie 16.4 - 4.2

09.09.2020
ID: 000463 Automatické klipsovacie zariadenie
Predmetom obstarania je automatické klipsovacie zariadenie.
Predĺženie lehoty

07.09.2020
ID: 000521 „Barnabáš Baláž- výrobná a skladová hala“
stavba

07.09.2020
ID: 000520 „Barnabáš Baláž- novostavba haly na balenie a skladovanie zemiakov“
stavba

07.09.2020
ID: 000519 Adorex-predajňa s administratívou
stavba

28.08.2020
ID: 000515 Sklad ovocia
Prístavba a zmena účelu užívania stavby zo skladu na sklad jabĺk

25.08.2020
ID: 000512 Rekonštrukcia vinárstva
Rekonštrukcia vinárstva

05.08.2020
ID: 000458 Flow pack balička na balenie syrových nití a korbáčikov
Predmetom zákazky je zariadenie na balenie syrových nití a korbáčikov.
Predĺženie lehoty

03.08.2020
ID: 000461 Pastér na mlieko
Predmetom zákazky je technológia na pasterizáciu mlieka.
Predĺženie lehoty

03.08.2020
ID: 000457 Automatizácia CIP (čistenie na mieste) stanice
Predmetom zákazky CIP stanica na čistenie na mieste, je základnou časťou celkového režimu hygieny v potravinárskych závodoch. Jedná sa o najviac používaný systém automatického čistenia.
Predĺženie lehoty

03.08.2020
ID: 000459 Odstredivka – Zariadenie na odstredenie smotany z mlieka
Predmetom zákazky je zariadenie, ktoré umožňuje odobrať zo spasterizovaného mlieka určité množstvo mliečneho tuku, z ktorého sa následne vyrába maslo.
Predĺženie lehoty

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev