Podopatrenie 16.4 - 4.2

13.08.2019
ID: 000078 Vrátnica a váha, Ďumbier s.r.o.
Na vstupe do areálu firmy je navrhovaná vstupná vrátnica a nadzemná váha na váženie komodít. Výstup z váhy je vyvedený do kontajnerovej vrátnice. Stavebné objekty: SO 01 Vrátnica SO 02 Váha

09.08.2019
ID: 000072 Technológia a technika na spracovanie produktov_K.K.V.-UNION
Technológia- Dodávka BigBagovacej linky

25.07.2019
ID: 000036 Podpora investícií poľnohosp.podnikov-IV-EPPROS s.r.o
Stavba pivnice

04.07.2019
ID: 000008 Biocentrum Košariská – SO 01 Biocentrum (cestovináreň)
Výstavba cestovinárne – Biocentrum Košariská
Predlženie lehoty

04.06.2019
ID: 000011 Rekonštrukcia vinárstva
Rekonštrukcia vinárstva.

23.05.2019
ID: 000008 Biocentrum Košariská – SO 01 Biocentrum (cestovináreň)
Výstavba cestovinárne – Biocentrum Košariská

16.05.2019
ID: 000007 Nákup technológie pre výrobnú prevádzku na spracovanie ovocia
Nákup technológie

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev