Podopatrenie 16.4 - 4.2

21.12.2020
ID: 000573 Prístavba Bryndziareň a syráreň
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri prístavbe výrobnej haly podľa PD a Výkazu výmer, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk.
Predĺženie lehoty

14.12.2020
ID: 000599 Stavba – BioFarm DS s.r.o., Vrakúň
Podniková predajňa

08.12.2020
ID: 000597 Skladová hala s predajňou
Výstavba skladovej haly na základe projektovej dokumentácie

02.12.2020
ID: 000590 Stroje – BioFarm DS s.r.o., Vrakúň
Nákup dodávkového auta

02.12.2020
ID: 000589 Stroje – BioFarm DS s.r.o., Vrakúň
Nákup nakladača a predajného stánku - príves

10.11.2020
ID: 000573 Prístavba Bryndziareň a syráreň
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri prístavbe výrobnej haly podľa PD a Výkazu výmer, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov a Výzvy na predkladanie ponúk.

03.11.2020
ID: 000569 Stavba – FOOD UNION s.r.o. Lehnice
Vybudovanie podnikovej predajne v Gabčíkove a skladov v Lehniciach, Gabčíkove a v Dunajskej Strede

28.10.2020
ID: 000565 FOOD UNION s.r.o. Lehnice
Nákup vozidiel na prepravu tovaru a predaj tovaru

08.10.2020
ID: 000515 Sklad ovocia
Prístavba a zmena účelu užívania stavby zo skladu na sklad jabĺk
Predĺženie lehoty

01.10.2020
ID: 000548 „WHITE AGRO_predajňa“
Zriadenie predajne WHITE AGRO

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev