Podopatrenie 4.1

11.10.2019
ID: 000148 Poľnohospodárske stroje
Poľnohospodárske stroje

10.10.2019
ID: 000144 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je obstaranie techniky.

10.10.2019
ID: 000103 Chladenie 2 komôr a tlakové steny v sklade zeleniny a zemiakov
Predmetom zákazky je Chladenie 2 komôr a tlakové steny v sklade zeleniny a zemiakov. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

09.10.2019
ID: 000100 Vysokozdvižný vozík
Predmetom zákazky je Vysokozdvižný vozík, 4 ks. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

03.10.2019
ID: 000105 Bioplynová stanica Richvald – technologická časť
Dodávka a montáž technologického vybavenia bioplynovej stanice.
Predĺženie lehoty.

02.10.2019
ID: 000137 Ventilácia a chladenie skladu zeleniny
Predmetom zákazky je Ventilácia a chladenie skladu zeleniny. Bližšie informácie v súťažných podkladoch

01.10.2019
ID: 000136 Nákup strojno-technologických zariadení pre účely projektu s názvom: Investície do poľnohospodárskeho podniku – AGROSUN, spol. s r.o.
1. Boxy paletové 2. Prepravky rozmerov 600 x 400 x 150 mm 3. Prepravky rozmerov 600 x 400 x 210 mm 4. Prepravky rozmerov 600 x 400 x 240 mm 5. Zberné koše na zber ovocia 6. Profesionálny viacúčelový rebrík výšky min. 2,1 až 2,4 m 7. Profesionálny viacúčelový rebrík výšky min. 3,1 až 3,4 m 8. Traktor 9. Traktorová vlečka 10. Cisterna 11. Plečka 12. Zametacia kefa 13. Čelný nakladač 14. Elektrické nožnice 15. Kosačka na trávu 16. Meteostanica

27.09.2019
ID: 000127 Vŕtanie a budovanie 3 závlahových vrtov
Predmetom zákazky je vybudovanie troch závlahových vrtov podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

17.09.2019
ID: 000120 Chladenie pre zeleninu
Predmetom zákazky je Chladenie pre zeleninu. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

16.09.2019
ID: 000116 Bioplynová stanica Gaboltov – technologická časť
Dodávka a montáž technologického vybavenia bioplynovej stanice

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev