Podopatrenie 4.3 - Spoločné zariadenia

28.05.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

28.05.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

28.05.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

28.05.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

28.05.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka

28.05.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP - užšia súťaž - nadlimitná zákazka

28.05.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP - verejná súťaž - nadlimitná zákazka

28.05.2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka - Nezamestnanosť a bod.krit - 4.3 spoločné zariadenia

28.05.2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP - Tabulka OV - Int.pomoci - Harmonogram - Príloha 3 k ŽoNFP

28.05.2015

Príloha č. 3.4 k výzve - Zoznam oprávnených katastrálnych území pre PRV 2014-2020 pre túto výzvu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev